Friday, June 14

GLIMPSES OF KUMBH PRAYAGRAJ AT DR GURJEE KUMARAN SWAMI JI’S SHIVIR

GLIMPSES OF KUMBH PRAYAGRAJ AT DR GURJEE KUMARAN SWAMI JI’S SHIVIR

Shree Indresh Kumar ji of R.S.S, Sankaracharya Dwarika Jyotish Peeth, Sadhvi Pragya Ashutosh Maharaj Trust, Golok ji R.S.S, Reshama Singh Fans organization, Maulana Afazal Bhai, Mrs. Agrawal with many Buddhist Monks.

  

Priest from Church can easily be spotted with DR GURJEE KUMARAN SWAMI JI  !